laravel

ลงทะเบียน

 • สิ้นสุดเวลาการลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม

 • Address คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
 • Phone/Line 083-888-5883
  + (66) 39-319-111 ext 11100

หัวข้ออบรม "Ionic4 : การสร้าง iOS, Android และ Web แอปพลิเคชัน ด้วย Ionic Framework"

ประเภท : บริการวิชาการ (จัดหารายได้)
ค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท (ฟรีเบรก/อาหารกลางวัน/เอกสารประกอบการอบรม)
วันที่จัดโครงการ : 20-22 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ 437 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด

Ionic Framework เป็นเฟรมเวิร์คหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เนื่องจากใช้ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งภาษาเอชทีเอ็มแอล ภาษาซีเอสเอส และภาษาจาวาสคริปต์พื้นฐาน ที่สามารถสร้างได้ทั้ง iOS, Android และ Web แอปพลิเคชัน จากการพัฒนาแค่ครั้งเดียว และยังใช้เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ เช่น NodeJS, AngularJS, Sass, TypeScript เป็นต้น ซึ่ง Ionic Framework ได้จัดเตรียมส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface: UI) เพื่อให้เรียกใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสวยงาม ซึ่งเนื้อหาการอบรมจะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นการติดตั้งซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการพัฒนา แอปพลิเคชัน พื้นฐานการใช้งาน การเรียกใช้งานส่วนประสานงานกับผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิส การรับค่าจากผู้ใช้งานผ่านฟอร์ม การเรียกใช้งานทรัพยากรเครื่องผ่าน Cordova รวมไปถึงการส่งออกแอปพลิเคชันสำหรับ iOS, Android และ Web แอปพลิเคชันในรูปแบบ Progressive Web Application: PWA และยังมีตัวอย่างโปรเจ็กต์แอปพลิเคชันตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลาย

กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1Ay5l8mfrXsekm9YDJ7u0x5ga3HzffdMO/view?usp=sharing

หัวข้อการอบรม

 • พื้นฐานโมบายแอปพลิเคชัน
 • การเตรียมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • รู้จักกับ Ionic Framework
 • โครงสร้างไฟล์และโฟลเดอร์โปรเจ็กต์
 • รู้จักกับ Terminal และ คำสั่ง CLI พื้นฐาน
 • รู้จักกับ Angular พื้นฐาน Angular Refresher
 • รู้จักกับ Single Page Application: SPA และ Ionic
 • การกำหนด Angular Routes การใช้งาน Routes Parameters
 • รู้จักกับ UI Components
 • รู้จักกับ Http Requests การเรียกใช้ข้อมูลจาก APIs ผ่าน Http Requests
 • การรับค่าข้อมูลแบบ JSON การแสดงผลข้อมูลจาก APIs
 • รู้จักกับ Laravel/Lumen Framework
 • การเปิด APIs ให้บริการข้อมูลผ่านเว็บเซอร์วิส การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL/MariaDB
 • รู้จักกับ Capacitor และ Cordova
 • การใช้งานกล้องถ่ายรูป (Camera) การใช้งานระบบสแกนบาร์โค๊ด/คิวอาร์โค๊ด (Barcode Scanner)
 • การเพิ่ม/ลบ Android Platform การเพิ่ม/ลบ iOS Platform
 • การเพิ่มภาพ Icon และ Splash Screen การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
 • การ build โปรเจ็กต์เป็น Android Studio Project
 • การส่งออกแอปพลิเคชันก่อนการอัปโหลดขึ้นสโตร์
 • การสร้างไฟล์ APK การ Singed ไฟล์ APK
 • การอัปโหลดแอปพลิเคชันไปยัง Google Play Store

ผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

ใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส่วนตัว หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดอบรมเตรียมไว้ให้ได้ , กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความลงตัวในการบริหารจัดการโครงการ, ผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์การปิดบางหลักสูตรการอบรม กรณีที่มีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 10 ท่าน

ลำดับ ชื่อผู้ลงทะเบียน หน่วยงาน สถานะ
1 กฤติน พึ่งพานิชย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Confirm
2 จิรวัฒน์ ดวงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Confirm
3 นายเอกชัย สังฆบุตร บริษัท สิริเวชจันทบุรี จำกัด (มหาชน) Confirm
4 นายอาภากร พูลกสิศรี บริษัท สิริเวชจันทบุรี จำกัด (มหาชน) Confirm
5 จักรพัฒน์ วัฒน์บำรุงสกุล รพ.กรุงเทพจันทบุรี (บริษัท วัฒนเวช จำกัด) Confirm