เรื่อง "แนะนำมหาวิทยาลัย RBRU Wisdom of the East"

ผู้เขียน : สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หนังสือแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (RBRU Wisdom of the East) โดยสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 6 กิโลเมตร บริเวณสามแยกเขาไร่ยา ด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยติดกับถนนรักศักดิ์ชมูล อีกด้านหนึ่งติดกับถนนสุขุมวิท มีเนื้อที่ 720 ไร่ 3 งาน

(อ่านฟรี)